PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
0607 0809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2023 - 2030 - czas na Wasze opinie

Wtorek, 7 marca, 2023

„Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej na lata 2023-2030” to pomysł na konkretne działania, które mają wzmocnić kapitał społeczny Dąbrowy Górniczej, a zarazem wzmocnić aktywność obywatelską mieszkańców.

Dokument zawiera diagnozę stanu otoczenia, wizję, cele i kierunki działań oraz wskaźniki. Nawiązuje do wyzwań zawartych w poprzednich edycjach dokumentu, tj. Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2008 - 2013 oraz Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej 2014-2020 wraz z aktualizacją do roku 2022.

Aktualny Program ma także posiadać funkcje, które pełniły poprzednie dokumenty, tj.

  • edukacyjną – rozumianą jako oddziaływanie mające wpływ na kształt obywatelskiej świadomości i obywatelskich postaw;
  • integracyjną – rozumianą jako oddziaływanie na partnerskie relacje między podmiotami uczestniczącymi we wspólnej budowie programu i realizacji jej celów;
  • mobilizacyjną – rozumianą jako zespół merytorycznych treści oraz praktycznych instrumentów inspirujących obywateli, władze publiczne, inne określone środowiska do aktywności w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego;
  • programową – rozumianą jako bezpośrednie oddziaływanie na proces budowy programów szczegółowych dotyczących opisanych w programie zagadnień mających na celu realizację strategii oraz pośrednie relacje z innymi strategiami i dokumentami ważnymi z punktu widzenia Dąbrowy Górniczej.


W Programie określone zostały priorytety rozwojowe, które miasto i jego partnerzy planują osiągnąć do roku 2030. Cele w nim wyznaczone nawiązują do dorobku Partnerstwa publiczno –społecznego „Wspólnie dla Miasta”.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 2589.2022 Prezydenta Miasta z dnia 4.07.2022 /z późn.zm./ zapraszamy do zapoznania się z Programem /TUTAJ/ i zgłaszania uwag i opinii  od dnia 8 marca do dnia 14 marca:

  • na adres email: konsultacje@dg.pl
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21,
    Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
    z dopiskiem "konsultacje społeczne"

Zapraszamy :-)