PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
060708 09101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

III etap prac na RPW 2024 - zaczynamy konsultacje!

Środa, 8 listopada, 2023

Przygotowanie i konsultacje mapy współpracy Dąbrowy Górniczej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wkraczają w kolejny etap. 

Jeśli jesteście ciekawi jak przebiegały prace nad jego przygotowaniem zajrzycie do zakładki Roczny Program Współpracy 2024 i zobaczycie jak krok po kroku od czerwca tworzyliśmy dokument. 

 

Podczas spotkań wykorzystano zebrane dane od organizacji i strony samorządowej. W spotkaniach w gronie organizacji pozarządowych oraz z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów/ Biur łącznie udział wzięło 85 osób, rekrutujących się z 53 organizacji pozarządowych oraz 24 osoby spoza ngo. Na spotkaniach omawiano formy współpracy oraz poszczególne propozycje zapisów zadań priorytetowych. Informacje z przebiegu konsultacji zostały opublikowane na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych ngo.dg.pl oraz przesłane drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym. Tak przygotowany zestaw form współpracy i zadań trafił do projektu Programu. Projekt drogą elektroniczną trafił do podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim, był dostępny w wersji papierowej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej oraz w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej.  

 

W dniu 14 listopada 2023 r. zostanie poddany dyskusji na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

 

9 listopada rozpoczynamy konsultacje całości dokumentu jakim jest Roczny Program Współpracy na rok 2024. 

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2024” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. 

Do 17 listopada 2023 r. można zgłaszać uwagi. 

Program do pobrania: w wersji pdf

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.11.2023
  • Termin zakończenia konsultacji: 17.11.2023

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

  • www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi" - TUTAJ
  • ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"- TUTAJ

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, parter, pok. 9, tel. 668573952 

Sposób wnoszenia uwag i opinii: 

Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2023 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób: 

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl 

 

Podstawa prawna:

• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.

• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)