PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
2021 2223242526
2728293031

Udostępnij:

Strzemieszyce Małe z gotową koncepcją Centrum Aktywności Mieszkańca

Wtorek, 21 maja, 2024

Publikowana koncepcja programu funkcjonalno-przestrzennego Centrum Aktywności Mieszkańca w Strzemieszycach Małych jest efektem działań konsultacyjnych, podjętych w celu poznania i zrozumienia potrzeb mieszkańców dzielnicy Strzemieszyce Małe, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w poprawę jakości życia w dzielnicy.


Istotne dla tego procesu było aktywne zaangażowanie ww. podmiotów oraz mieszkańców dzielnicy w jego kształtowanie. Konsultacje miały na celu zebranie opinii i wytycznych do opracowania programu odpowiadającego na aktualne i przyszłe potrzeby społeczności dzielnicy. Oprócz samego poznania potrzeb mieszkańców Strzemieszyc Małych, podjęte działania miały na celu także analizę uwarunkowań i możliwości przestrzennych.

Proces tworzenia programu na każdym etapie aktywnie angażował mieszkańców:

•    Pierwszym krokiem były ankiety skierowane do lokalnej społeczności – pozwoliły one uzyskać ważne informacje na temat oczekiwań i potrzeb jakie powinno spełniać Centrum Aktywności Mieszkańca.
•    Drugim etapem były pogłębione wywiady przeprowadzane z uczestnikami wydarzeń organizowanych w miejscach, które na co dzień spełniają funkcje skupiające lokalną społeczność, tj. Świetlicy przy ul. Głównej 61 oraz stadionu LKS Promień Strzemieszyce Małe.
•    Ostatnim etapem były warsztaty, w ramach których mieszkańcy mieli okazję dzielić się swoimi pomysłami na funkcje przestrzeni, które umożliwiłyby spełnianie potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Kreatywne współdziałanie wszystkich stron pozwoliło na stworzenie schematu funkcjonalnego, który przedstawiono mieszkańcom do akceptacji na ostatnim spotkaniu.


Proces ten efektywnie połączył techniczną wiedzę, zrozumienie dla potrzeb mieszkańców, uwzględnienie głosu lokalnej społeczności a także pozwolił zidentyfikować dostępne zasoby. Wszystko to poskutkowało stworzeniem koncepcji miejsca, które swoim potencjalnym zasięgiem obejmie jak największą ilość mieszkańców dzielnicy oraz przyczyni się do rozwoju wspólnoty lokalnej.

Do końca maja mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do przedmiotowego programu. Uwagi należy zgłaszać na adres mailowy: konsultacje@dg.pl.