Jak konsultować

Zgodnie z Dąbrowskim Regulaminem Społecznym, konsultacje mogą rozpoczynane z inicjatywy:

 • Prezydenta Miasta, 
 • Rady Miejskiej,
 • komisji Rady Miejskiej właściwej rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji,
 • Zarządu jednostki pomocniczej miasta Dąbrowa Górnicza,
 • Rady Seniorów,
 • podmiotów, organów, zespołów, rad mających charakter opiniodawczo-doradczy powołanych przez Prezydenta Miasta, w szczególności:
  - Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza,
  - Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  - Powiatowej Rady Zatrudnienia,
  - Rady Muzeum,
  - Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza,
  - Komisji do zaopiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy
 • grupy co najmniej 150 mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Jak je zainicjować? Wystarczy wypełnić krótki formularz:

 • Formularz w wersji dla grupy 150 mieszkańców (pobierz)
   
 • Formularz dla podmiotów tj. komisje Rady Miejskiej właściwe rzeczowo w sprawie przedmiotu konsultacji, Zarządy jednostek pomocniczych miasta Dąbrowa Górnicza, Radę Seniorów, podmioty, organy, zespoły, rady mające charakter opiniodawczo-doradczy powołane przez Prezydenta Miasta, w szczególności: Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza, Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Powiatową Radę Zatrudnienia, Radę Muzeum, Zespół Konsultacyjny ds. Polityki Rowerowej Miasta Dąbrowa Górnicza, Komisję do zaopiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych (pobierz)
   

Po wypełnieniu formularza, należy go przekazać do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w celu jego weryfikacji.