Udostępnij:

Raport z konsultacji w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny na lata 2021 - 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021.

 

Konsultacje społeczne trwały od 24 listopada do 14 grudnia 2020.

 

Szczegóły konsultacji można znaleźć Tutaj.