Udostępnij:

Raport z konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2021.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zostały przedłożone żadne opinie i rekomendacje.

 

Konsultacje społeczne trwały od 5 do 25 lutego 2021 r.

 

Raport z konsultacji społecznych