Udostępnij:

Raport z konsyltacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych: 
 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022

 

Raport z konsultacji