Udostępnij:

Raport z konsultacji społecznych dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Górnicza.