Udostępnij:

Raport z konsultacji społecznych dot. opracowania Lokalnego Planu Działania dla Dzielnicy Ząbkowice w ramach Priorytetowych Obszarów Rewitalizacyjnych dla Dzielnicy Ząbkowice wynikających z Programu Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza 2023.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnego Planu Działania dla Dzielnicy Ząbkowice w ramach Priorytetowych Obszarów Rewitalizacyjnych dla Dzielnicy Ząbkowice wynikających z Programu Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza 2023.