Udostępnij:

Raport z konsultacji społecznych dot. Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2023-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2023-2027.