Udostępnij:

Raporty z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - Raport

Czwartek, 24 marca, 2016

W jaki sposób rozmawiać o zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej w Dąbrowie Górniczej? Jakich używać do tego technik i narzędzi partycypacyjnych? Kogo i w jaki sposób zaangażować w nasze działania? Jakich kanałów informacyjnych używać, żeby dotrzeć z zaproszeniem do wszystkich zainteresowanych? Nad tymi kwestiami przez dwa dni zastanawiali się przedstawiciele Fundacji Napraw Sobie Miasto, Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy, którzy brali udział w konsultacjach projektów dla terenów położonych w dzielnicach i osiedlach: Stary Gołonóg, Manhattan, Kasprzaka i Strzemieszyce. Poniedziałek poświęcony był na refleksję na temat wymienionych procesów. Uczestnicy warsztatów dyskutowali o tym, co ułatwiało lub utrudniało im pracę, tworząc w ten sposób listę proponowanych zmian. Dotyczyły one – z jednej strony – metody warsztatowej, ponieważ rekomendowano organizowanie spotkań w terenie, używanie makiety architektonicznej oraz zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży, którym w przyszłości będą służyły przebudowane tereny. Z drugiej strony, mieszkańcy zwracali uwagę na zagadnienia systemowe: - zwiększenie skuteczności polityki informacyjnej, - wprowadzenie lepszej koordynacji działań po zakończeniu konsultacji, na etapie przygotowania inwestycji wynikających z raportu konsultacyjnego, - powiązanie projektów realizowanych na wybranym terenie, żeby nie kolidowały ze sobą. We wtorek przedstawiciele Fundacji i urzędnicy tworzyli mapę procesu konsultacji, żeby odpowiedzieć na potrzeby i pomysły zgłoszone dzień wcześniej, ale również usprawnić swoją własną pracę. Zaproponowali wówczas dwa kierunki zmian: - stworzenie w sposób partycypacyjny planów rozwoju dzielnic lub osiedli, które byłyby podstawą tworzenia mniejszych projektów, - wskazanie koordynatora koncepcji wypracowanych w trakcie warsztatów, jasne zdefiniowanie jego roli oraz zasad współpracy z różnymi wydziałami Urzędu Miejskiego.   »