Rada Seniorów

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza na III kadencję została powołana:

Zarządzenie Nr 2229.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 12.01.2022 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada działa na podstawie:

Uchwała Nr XXXIV/739/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej statutu

Prezydium Rady:

Zbigniew Łukasik - Przewodniczący Rady Seniorów

Zbigniew Leksowski - Wiceprzewodniczący Rady Seniorów

Joanna Rogala - Sekretarz Rady Seniorów

Skład Rady:

 1. Maria Asman – Mieszkanka miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 2. Czesław Kania – Przedstawiciel Stowarzyszenia CIVITAS;
 3. Zbigniew Leksowski – Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 4. Teresa Łata – Mieszkanka miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 5. Zbigniew Łukasik – Przedstawiciel UTW Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 6. Maria Marszałek – Mieszkanka miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 7. Ryszard Puławski – Przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Wspólny Gołonóg”;
 8. Joanna Rogala – Mieszkanka miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 9. Jan Staropilny – Przedstawiciel Dziennego Domu „Senior-Wigor” Dąbrowa Górnicza;
 10. Barbara Tometczak – Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków;
 11. Ewa Urbanowicz – Przedstawicielka Stowarzyszenia Integracji Międzypokoleniowej „Od Juniora do Seniora”;
 12. Krzysztof Zachmost – Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 13. Teresa Zaciera – Mieszkanka  miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 14. Sylwester Zawidzki – Przedstawiciel  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
 15. Anna Zawierucha – Mieszkanka  miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości

 

Kontakt do Rady Seniorów:

Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a pok.10)

telefon: 668 156 253, 668 573 952

e-mail: radaseniorow.dg@gmail.com
 


 

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza na II kadencje 2018-2021 została powołana:

Zarządzenie Nr 2480.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 18.05.2018 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada działa na podstawie:

Uchwała Nr XXXIV/739/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej statutu

 

Skład Rady:

 1. Zbigniew Broda - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 2. Danuta Fiedkiewicz – Przedstawicielka Stowarzyszenie CIVITAS;
 3. Danuta Goleniowska – Przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Dąbrowa Górnicza;
 4. Małgorzata Jach – Flak – Przedstawicielka Stowarzyszenia Pokolenia;
 5. Tadeusz Jara - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 6. Czesław Kania - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 7. Jolanta Kwapisz – Przedstawicielka Stowarzyszenie Razem w Przyszłość;
 8. Marian Mucik - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 9. Ryszard Puławski – Przedstawiciel Stowarzyszenia „Nasz Wspólny Gołonóg”;
 10. Jan Sabatura - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 11. Jan Staropilny – Przedstawiciel Dziennego Domu „Senior-Wigor” Dąbrowa Górnicza;
 12. Krystyna Szaniawska - Mieszkanka miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości;
 13.  Anna Wójcik – Przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej;
 14. Ewa Urbanowicz – Przedstawicielka UTW Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 15. Sylwester Zawidzki - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.

Kontakt do Rady Seniorów:

siedziba: Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a pok. 111)

e-mail: radaseniorow.dg@gmail.com


Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza na I kadencje 2014-2016 została powołana:

Zarządzenie Nr 2482.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.09.2014 r. w sprawie: przeprowadzenia wolnego naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

Skład Rady Seniorów został uzupełniony:

Zarządzenie Nr 331.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2015r w sprawie: uzupełnienia składu Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada działa na podstawie:

Uchwałę Nr XXXVII/742/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza oraz przyjęcia jej statutu

 

Skład Rady:

 1. Tadeusz Jara - Przedstawiciel Prezydenta Miasta
 2. Krystyna Szaniawska - Przedstawiciel Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 3. Teresa Dziedzic - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Pałacu Kultury Zagłębia
 4. Bogumiła Stępkowska - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (od dnia 15.06.2015r)
 5. Grzegorz Widera - Przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Górniczej
 6. Tadeusz Wrzesiński - Przedstawiciel organizacji kombatanckich
 7. Maria Ujejska  - Przedstawiciel Kół Gospodyń Wiejskich
 8. Janina Albert - Przedstawiciel Dziennych Domów Pomocy Społecznej
 9. Danuta Augustyn - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 10. Danuta Cichosz - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 11. Czesław Kania - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 12. Halina Morawska - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 13. Henryka Orzeł - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 14. Jan Sabatura - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.
 15. Sylwester Zawidzki - Mieszkaniec miasta spośród kandydatów wyłonionych w drodze przeprowadzonego wolnego naboru podanego do publicznej wiadomości.

 

Kontakt do Rady Seniorów:

Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6a pok.111)

e-mail: radaseniorow.dg@gmail.com