Rada Młodzieży

Rada działa na podstawie:

Uchwała Nr XLI/841/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej Statutu

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 4032 z dnia 26.06.2018 r.

Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta za nami

Czwartek, 22 października, 2020

Dnia 22 października 2020r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Przewodnicząca - Wiktoria Debabowa powitała wszystkich zgromadzonych. Na początku członkowie rady omówili spotkanie z Posłem Mateuszem Bochenkiem, związane ze zmianami przepisów prawa dotyczącego zapisu o Młodzieżowych Radach Miasta w ustawie o samorządzie gminnym. Następnie radni przeszli do dyskusji na temat przyszłych działań w dobie pandemii. Ponadto radni dyskutowali na temat panelu dyskusyjnego „Centralizacja czy decentralizacja - bilans 30-lecia i przyszłość”. Radni ustalili że panel odbędzie się na stronie Młodzieżowej Rady Miasta na Facebooku, zdecydowano że zaproszonymi gośćmi będą: Marcin Bazylak - Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza, Jacek Sutryk - Prezydent miasta Wrocław, Arkadiusz Chęciński - Prezydnet miasta Sosnowiec i Andrzej Dziuba - Prezydent miasta Tychy. W dalszym etapie planowania radni przeszli do wymyślania pytań, które będą zadawane panelistą podczas transmisji na żywo. Przewodnicząca - Wiktoria Debabowa podziękowała wszystkim zgromadzonym i zamknęła III sesje Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. »

II sesja Młodzieżowej Rady Miasta

Środa, 26 sierpnia, 2020

W dniu 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 13:00 odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Podczas II sesji obecnych było 21 radnych. W pierwszej części obrad radni dyskutowali o organizacji stanowiska na Festiwalu Ludzi Aktywnych oraz zaproponowali utworzenie komisji takich jak: komisja ds. Kultury i Sztuki, Komisja ds. Sportu, Komisja ds. Środowiska, Komisja ds. Charytatywnych, Komisja ds. Infrastruktury i Rozwoju, Komisja ds. Social Media. Postanowiono wrócić do tego tematu na kolejnej sesji. W drugiej części spotkania rozpoczęła dyskusja na temat zapisów w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Następnie omówiona została strategia przeprowadzania ankiet w szkołach na temat transportu, które MRM chce przeprowadzić w związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu. Celem ankiet jest analiza zapotrzebowania komunikacyjnego młodych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. »

#Zostajęwdomu

Czwartek, 12 marca, 2020

"To nie są ferie", zapewne słyszycie to z każdej strony. Nie są to słowa rzucone na wiatr. Ta przerwa jest po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa do absolutnego minimum. Pamiętajcie o tym, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach właśnie po to, żeby historia nie zatoczyła koła. Czy siedzenie w domu jest konieczne? Tak, co więcej jest pożyteczne, bo w taki sposób możemy uchronić osoby najbardziej narażone na tę chorobę. Czy siedzenie w domu musi być nudne? Nie! My, jako Młodzieżowa Rada Miasta w Dąbrowie Górniczej chcemy wam pokazać, że ten czas możecie spędzić w ciekawy i kreatywny sposób. Akcja #Zostajęwdomu ma pomóc zarówno młodym jak i tym starszym osobom przejść przez ten niewątpliwe ciężki okres. Zostań w domu i wychodź jedynie wtedy kiedy będzie to konieczne. Jeśli już postanowiłeś zostać w domu, to zachęć do tego samego twoich znajomych! »