Rada Młodzieży

Rada działa na podstawie:

Uchwała Nr XLI/841/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej Statutu

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 4032 z dnia 26.06.2018 r.