Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej

 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2020-2024 została powołana w dniu 27.01.2020r. zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 853.2020 w następującym składzie:

1) Magdalena Miczko przedstawiciel Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, 

2) Łukasz Baruch przedstawiciel Fundacji na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM”, 

3) Agnieszka Szostak przedstawiciel Akademii WSB, 

4) Barbara Tometczak przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 

5) Bogdan Zandecki przedstawiciel Stowarzyszenia NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym.